Naše webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Tím, že tyto stránky dále používáte, s tím souhlasíte.

Svátky v Evropě

SVÁTKY – DNY PRACOVNÍHO VOLNA V EVROPĚ 2018

  1. ledna      Celá Evropa      
              
 1. - 5. ledna      Rusko, Ukrajina      Zimní
  prázdniny
              
 6. ledna      Německo (Bavorsko, Sasko, Baden–Würtenberg), Rakousko, Itálie, Španělsko, Švýcarsko, Polsko, Švédsko, Řecko, Finsko, Slovensko      Tři králové
              
 7. - 8. ledna      Rusko, Ukrajina      Ortodoxní Vánoce
              
 23. února     Rusko     Den obrany vlasti
              
 8. března     Rusko, Ukrajina     MDŽ
              
 15. března     Maďarsko     Revoluce 1848
              
 17. března     Velká Británie, Skotsko, Severní Irsko      Den sv. Patrika
              
 29. března     Španělsko, Norsko, Finsko, Dánsko      Zelený čtvrtek
              
 30. března     Německo (Bavorsko, Sasko, Berlin, Braniborsko), Rakousko, Francie, Velká Británie, Itálie, Španělsko, Řecko, Belgie, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Finsko, Slovensko, Nizozemí, ČR     Velký pátek
              
 2. dubna     Celá Evropa     Velikonoční pondělí
              
 25. dubna     Itálie     Den osvobození
              
 27. dubna     Nizozemí     Královský den
              
 29. dubna     Řecko, Bulharsko      
              
 1. května     Rakousko, Německo, Francie, Belgie, Itálie, Španělsko, Ukrajina, Švýcarsko, Rusko, Norsko, Lucembursko, Maďarsko, Řecko, Finsko, Bulharsko, Velká Británie, Slovensko, Ukrajina, Rusko, Rumunsko, Řecko, Bulharsko, ČR, Polsko     Svátek práce
              
 3. května     Ukrajina, Rusko, Polsko      Den ústavy
              
 4. května     Nizozemí      Den osvobození
              
 5. května     Dánsko     Den osvobození
              
 7. května     Velká Británie     Květnový den
              
 8. května     Rakousko, Francie, Belgie, Slovensko, ČR     Vítezství nad nacismem
              
 9. května     Velká Británie, Ukrajina, Rusko     Den vítězství
              
 10. května     Německo, Rakousko, Francie, Belgie, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Řecko, Lucembursko, Finsko     Nanebevstoupení Páně
              
 17. května     Norsko     Den ústavy
              
 21. května     Německo, Rakousko, Francie, Belgie, Nizozemí, Švýcarsko, Norsko, Lucembursko, Maďarsko, Řecko, Polsko     Svatodušní pondělí
              
 28. května     Velká Británie     Jarní svátek
              
 31. května     Německo (většina zemí), Rakousko, Švýcarsko, Polsko, Španělsko     Tělo Kristovo
              
 2. června     Itálie     Vznik Republiky
              
 6. června     Švédsko     Den Švédského království
              
 11. - 12. června     Rusko     Den Ruska
              
 23. června     Lucembursko     Národní svátek
              
 22. června     Švédsko, Finsko     Svátek léta
              
 5. července     Slovensko, ČR     Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
              
 6. července     ČR     Mistr Jan Hus
              
 14. července     Francie     Velká francouzská revoluce
              
 21. července     Belgie      
              
 25. července      Španělsko     Svatý Jakub
              
 1. srpna     Švýcarsko     Založení Švýcarské fed.
              
 15. srpna     Německo (některé země), Rakousko, Francie, Itálie, Švýcarsko, Rumunsko, Polsko, Švýcarsko, Lucembursko, Řecko, Belgie, Španělsko     Nanebevzetí Panny Marie
              
 20. srpna     Maďarsko     Svátek Sv. Štěpána
              
 24. srpna     Ukrajina     Den nezávislosti
              
 27. srpna     Velká Británie     Letní svátek
              
 29. srpna     Slovensko     SNP
              
 1. září     Slovensko     Den ústavy
              
 15. září     Slovensko     Sedmibolestní Pana Márie
              
 22. září     Bulharsko     Den nezávislosti
              
 28. září     ČR     Den české státnosti
              
 3. října     Německo     Den německého sjednocení
              
 12. října     Španělsko     Den Španělska - Kolumbus
              
 23. října     Maďarsko     Počátek revoluce a boje za svobodu (1956), Den vyhlášení Maďarské rep. (1989)
              
 26. října     Rakousko      Den státnosti
              
 28. října     ČR, Řecko     Vznik ČR, Den OCHI
              
 31. října     Německo (Protestantské země nebo obce: Sasko, Braniborsko, Sasko-Anhaltsko aj.)     Den reformace
              
 1. listopadu     Německo (některé země), Rakousko, Francie, Itálie, Španělsko, Švýcarsko, Francie, Polsko, Lucembursko, Maďarsko, Slovensko     Svátek všech svatých
              
 2. listopadu     Německo (některé země, Bavorsko, Baden-W.- prázdniny 30. 10. – 4. 11.)     Vzpomínka na zesnulé
              
 5. listopadu     Rusko     Den jednoty
              
 11. listopadu     Francie, Velká Británie, Polsko, Belgie     Den příměří
              
 17. listopadu     ČR, Slovensko     Den boje za svobodu a demokracii
              
 21. listopadu     Německo (Sasko)     Den pokání a modlitby
              
 30. listopadu     Velká Británie, Skotsko, Rumunsko     Den sv. Ondřeje
              
 1. prosince     Rumunsko      
              
 6. prosince     Španělsko     Den ústavy
              
 8. prosince     Rakousko, Itálie, Španělsko, Švýcarsko     Neposkvrněné početí P. Marie
              
 24. prosince     Francie, Velká Británie, Lucembursko, Bulharsko, Rakousko, Slovensko, ČR     Štědrý den
              
 25. - 26. prosince     Celá Evropa     Vánoce